1-åringar

Majoren
hingst 2018
Kleppe Fanden - Lauvås Blid


Färsta Elma
sto 2018
B.W. Modde - Färsta Mareld

Huldra
sto 2018

Kleppe Fanden - Mai Vilde


Ingbass 
hingst 2018
Ingbest - Sundbo Perla

2-åringar


Basisten
hingst 2017
Horgen Tore - Lily Viking

 


Hekså
sto 2017
Horgen Tore - Gröttejerva


Kalkbrenner Pål
hingst 2017
Fakse - Elsemor
 


Sol Alma
sto 2017
Smedheim Solan - Ness Tjo Alma