Föl

Namnlös
sto 2019
Tekno Odin - Sundbo Perla

Namnlös
sto 2019
Norheim Svenn - Allnatt Ö.K.

Fölston

Allnatt Ö.K.
sto 2010
Bork Odin - Tripså
Ett sto med en guld-stam.
Mamman har lämnar 2 aveshingstar, mormor har lämnat en avelshingst, mormors mor har lämnat en miljonär. 
Stoföl e: Norheim Svenn
Blodbanken.nu

Sundbo Perla
sto 2009
Sundbo Kravall - Mellem Svarta
uuuu: Rappstjerna (elitsto, har lämnat fyra miljonärer och en ½ miljonär) 
Livs: 28 3-4-2 ¤ 308.997kr ¤ 28,8m
Stoföl e: Tekno Odin

 Blodbanken.nu