Träningsavgifter:

Unghästar upp till 3år (1 januari) 280 kr/dag
(Inkl. skoning)
3 åringar & äldre 340kr/dag (Inkl. skoning)

Kostnader som tillkommer och ev. kan tillkomma:

Veterinär & medecinering
Extra vitaminer & Avmaskning
Vaccin (en gång per år)
Täcke, grimma, speciell utrustning etc.

Leg. kiropraktor 600kr/gång
Dressyrpass utförd av proffisionell ryttare 400kr/gång
Transportavgift 50kr/mil
Utselningsavgift 250kr
Provision 10% eller 15% vid inhyrd kusk


(Alla priser ex. moms)